Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 263, 17 september 1999