Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 75, 15 mars 1997