Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 8. srpnja 2020. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta (05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))