Mål T-202/19: Tribunalens dom av den 27 februari 2020– Knaus Tabbert mot EUIPO – Carado (CaraTour) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om ordmärket CaraTour som EU-varumärke – Äldre EU-varumärke Carado – Relativt registreringshinder – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)