Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 167, 12 juli 2002