Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén -En gemenskapsstrategi för att främja kraftvärme och undanröja hinder för dess utveckling