Rättelse till kommissionens beslut (EU) 2016/827 av den 20 maj 2016 om förnyat mandat för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (EUT L 137, 26.5.2016)