Valtiontuki – Saksa – Valtiontuki SA.30743 (11/C) (ex N 138/10) – Infrastruktuuritoimenpiteiden rahoittaminen Leipzig/Halle-lentoasemalla (2) – Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisesti ETA:n kannalta merkityksellinen teksti