Europeiska unionens officiella tidning, C 339, 14 oktober 2015