Skriftlig fråga E-008513/11 Georgios Papanikolaou (PPE) till kommissionen. Medlemsstaternas konkurrenskraft