Kommissionens beslut av den 26/05/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7877 - WARBURG PINCUS / GENERAL ATLANTIC / UNICREDIT / SANTANDER / SAM / PIONEER) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)