Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor