Meddelande till registrerade som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen