Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 183, 16 juli 1999