Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/648 av den 25 april 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker