Komisijas Regula (EK) Nr. 944/2009 ( 2009. gada 8. oktobris ), ar ko nosaka maksimālo vājpiena pulvera iepirkuma cenu 3. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 733/2009