Rättelse till generaldirektoratet för konkurrens (COMP) – Utlysning av tjänst som chefsekonom för konkurrensfrågor (lönegrad AD 14) – Rekrytering som tillfälligt anställd enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen – COM/2015/10363 (EUT C 407 A av den 8.12.2015)