Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 14 april 2016 Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 14 april 2016.#Bernard Jean Marie Gabarel mot Fazenda Pública.#Begäran om förhandsavgörande från Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.#Begäran om förhandsavgörande – Mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Undantag – Sjukvårdande behandling som ges av medicinska eller paramedicinska yrkesutövare – Sjukgymnastik – Osteopati.#Mål C-555/15.