Mål T-160/15: Tribunalens dom av den 10 mars 2016 – LG Developpement mot harmoniseringskontoret – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket MINICARGO — Det äldre gemenskapsordmärket MINI — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)