KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen