Skriftlig fråga E-1224/08 från Robert Evans (PSE) till kommissionen. Stöd för diversifiering av jordbruk utgår till greyhound-uppfödning