Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 151, 18 juni 1999