Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1383 av den 16 augusti 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker