Anmälan från Irlands regering enligt artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (”gasdirektivet”) vad gäller utnämningen av Gas Networks Ireland som systemansvarig för överföringssystem – Systemansvarig för överföringssystem för gas