Europeiska unionens officiella tidning, C 319, 30 december 2003