Padomes Lēmums (ES) 2016/1022 (2016. gada 17. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu 2010/401/ES par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Kiprā