Neuvoston päätös (EU) 2016/1022, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016, liiallisen alijäämän olemassaolosta Kyproksessa annetun päätöksen 2010/401/EU kumoamisesta