Mål F-76/15: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 28 april 2016 – FY mot rådet (Personalmål — Social trygghet — Gemensamma sjukförsäkringssystemet — Ersättning för sjukvårdskostnader — Ersättningsnivå — Erkännande av en sjukdom som allvarlig sjukdom — Kriterier — Artikel 72 i tjänsteföreskrifterna och genomförandebestämmelserna om ersättning för sjukvårdskostnader)