Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 279, 15 september 1997