Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 137, 08 juni 2002