Kommissionens beslut av den 26/07/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8032 - RAM / TERMICA MILAZZO) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den italienska texten är giltig)