Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 268, 09 oktober 2001