Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2016