Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Námořní bezpečnostní strategie EU