Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/1687 av den 20 september 2016 om genomförande av artikel 21.2 i förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen