Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8186 – BC Partners/Keter and Jardin) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)