Europeiska unionens officiella tidning, CA 324, 9 november 2011