Cauza T-732/16: Hotărârea Tribunalului din 12 martie 2020 – Valencia Club de Fútbol/Comisia („Ajutoare de stat – Ajutoare acordate de Spania în favoarea anumitor cluburi de fotbal profesionist – Garanție – Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă – Avantaj – Întreprindere aflată în dificultate – Criteriul investitorului privat – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate – Cuantumul ajutorului – Beneficiarul ajutorului – Principiul nediscriminării – Obligația de motivare”)