Lieta T-732/16: Vispārējās tiesas 2020. gada 12. marta spriedums – Valencia Club de Fútbol/Komisija (Valsts atbalsts – Atbalsts, ko Spānija sniegusi atsevišķiem profesionālā futbola klubiem – Garantija – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu – Priekšrocība – Grūtībās nonācis uzņēmums – Privātā ieguldītāja kritērijs – Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai – Atbalsta summa – Atbalsta saņēmējs – Nediskriminācijas princips – Pienākums norādīt pamatojumu)