Kohtuasi T-732/16: Üldkohtu 12. märtsi 2020. aasta otsus – Valencia Club de Fútbol versus komisjon (Riigiabi – Abi, mida Hispaania andis teatud professionaalsetele jalgpalliklubidele – Garantii – Otsus tunnistada abi siseturuga kokkusobimatuks – Eelis – Raskustes olev ettevõtja – Erainvestori kriteerium – Suunised raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta – Abisumma – Abisaaja – Diskrimineerimiskeelu põhimõte – Põhjendamiskohustus)