Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 162, 05 juni 2001