Mål C-203/16 P: Överklagande ingett den 12 april 2016 av Dirk Andres (konkursförvaltare i konkursboet Heitkamp BauHolding GmbH), tidigare Heitkamp BauHolding GmbH, av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 4 februari 2016 i mål T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH mot Europeiska kommissionen