Kommissionens beslut av den 26/02/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7868 - TÖNNIES / TICAN) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)