Mål F-99/12: Personaldomstolens beslut av den 8 april 2016 – Chevalier mot Europeiska regionkommittén