Sag F-99/12: Kendelse afsagt af Personaleretten den 8. april 2016 — Chevalier mod Comité des régions