Дело F-99/12: Определение на Съда на публичната служба от 8 април 2016 г. — Chevalier/Комитет на регионите