Förslag till avgörande av generaladvokat Jääskinen föredraget den 8 juli 2010.