Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016