SKRIFTLIG FRÅGA E-2269/02 från Frédérique Ries (ELDR) till kommissionen. EU-finansiering för städer som ansöker om att bli kulturhuvudstäder.