2019 m. rugsėjo 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1393, priimtas bendru sutarimu su išrinktu Komisijos Pirmininku,, kuriuo priimamas kitų asmenų, kuriuos Taryba siūlo skirti Europos Komisijos nariais, sąrašas